Národní konference

Elektronizace zdravotnictví
a telemedicína 2023
20. března 2023
Brno, hotel Continental

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK

Připravované služby elektronického zdravotnictví

Ing. Milan Blaha, Ph.D.

Stav implementace hlavních komponent EZ

RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.,

NZIS a standardizace zdravotnické dokumentace
– základ všeho

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Legislativní záměry MZ v oblasti eHealth vzhledem k právu EU

JUDr. Radek Policar

Připravovaná novela z. 325 a další legislativní novinky

JUDr. Mgr. Vladimíra Těšitelová

Elektronizace zdravotnictví a telemedicína z pohledu práv pacienta

JUDr. Alena Tobiášová, MBA

Elektronizace zdravotnictví a telemedicína z pohledu úhrad

Ing. Ladislav Friedrich

Náplň a cíle národního projektu rozvoje Telemedicíny

Ing. Čeněk Merta

Sdílení obrazové dokumentace – aktuální stav a výhled do budoucna, legislativa

doc. MUDr. Marek Mechl,
Ph.D., MBA

Využívání IT ve zdravotnictví

MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D.

Telemedicína v kontextu EHDS

Ing. Zdeněk Gütter, CSc.

Příklady dobré telerehabilitační praxe ve zdravotní a sociální péči

Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DiS.,
PhDr. Kristýna Hoidekrová

Zkušenosti s implementací IS Zlatokop/HOOD

Ing. Petr Raška, MHA

Koncepce a stav přípravy implementace MKN11

MUDr. Miroslav Zvolský

Nová klasifikace hospitalizačních procedur

MUDr. Irena Rubešová

Národní koncepce otevírání zdravotnických dat a projekt NZIP

RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

Inovativní možnosti VR v klinické praxi (neurorehabilitace, operativa) – první praktické zkušenosti + workshop VR

doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D,
MBA, PaedDr. Jakub Doležel, Ph.D,
Mgr. Jana Trdá, Ph.D

Integrace digitalizovaných komplexních zdravotních zpráv a jejich využití v personalizované medicíně: zkušenosti z praxe soukromého poskytovatele ZS

MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA

Centrální evidence očkování jako model „real time“ služby elektronického zdravotnictví

RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.,

Rozvojové projekty telemonitoringu a telemedicíny v Jihomoravském kraji

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Jak přistoupit k digitalizaci zdravotnictví: inspirace z vybraných zemí EU

Vojtěch Keselica

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz