Národní konference

Elektronizace zdravotnictví a telemedicína 2023

20. března 2023
Brno, hotel Continental


Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na národní konferenci „Elektronizace zdravotnictví a telemedicína 2023“, která se koná v konferenčních prostorách hotelu Continental v Brně. Konference je pořádána pod záštitou ministra zdravotnictví ČR prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR.
Konference usiluje o reprezentativní pokrytí legislativních, technologických a implementačních aspektů elektronizace zdravotních služeb, vše s prioritním zaměřením na dynamicky se rozvíjející oblast telemedicínských technologií. Významná část sdělení bude věnována analýzám stavu elektronizace zdravotnictví v ČR, potenciálu dalšího rozvoje a strategickým plánům pro období 2023 - 2025. V prakticky zaměřených blocích bude představena řada konkrétních aplikací a funkčních řešení a budou prezentovány zkušenosti poskytovatelů a plátců zdravotních služeb. Specifická pozornost bude věnována standardizaci obsahu zdravotnické dokumentace a datové základně elektronizace zdravotnictví, včetně metodik otevírání a efektivního sdílení klinických dat.

Věříme, že Vás program konference zaujme.

                      Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

                                                                                                  programový výbor konferenceProgramový výbor konference

(řazeno abecedně)
Ing. Milan Blaha, Ph.D.
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
  RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.
RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
JUDr. Radek Policar
mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová
JUDr. Alena Tobiášová, MBA
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
MUDr. Miroslav Zvolský
Hlavní témata

Elektronizace agend českého zdravotnictví
Národní koncepce a strategie
Stav implementace a novinky
Legislativní zázemí

Elektronizace v klinické praxi
Zkušenosti poskytovatelů
Pohled plátců a regulátorů
Příklady z klinické praxe

Telemedicína
Technologické možnosti a inovace
Management, legislativa, úhrady
Příklady úspěšných aplikací

Datová základna elektronizace zdravotnictví
Národní zdravotnický informační systém
Ochrana osobních údajů, kyberbezpečnost
Agenda otevřených dat, příprava na EHDSVšeobecné informace

Místo konání

Hotel Continental, Kounicova 680/6, 602 00 Brno


Registrační poplatky

 


do 13. března 2023

Na místě

Zástupci nemocničních zařízení,
privátních ambulancí, VŠ

Kč 1 350,- / EUR 56,-

Kč 1 500,- / EUR 61,-

Komerční sektor
(vývojáři, prodejci, distributoři IT)

Kč 4 900,-

Kč 5 500,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, oběd, konferenční materiály a DPH.Registrace účastníků

20. března 2023        8.00 – 12.00 hod
Registrující osoby Vám rádi zodpoví Vaše event. dotazy.


Oběd

Obědy formou jednotného menu se vydávají v hotelové restauraci dne
20. března 2023 od 11.45 – 13.00 hod.
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.
Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám


Doprovodná výstava

Doprovodná výstava firem bude probíhat po celou dobu konání konference.
V prostorách doprovodné výstavy firem bude umístěno občerstvení pro účastníky konference.


Akreditace

Konference je zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a je ohodnocena 8 kredity za účast.
Certifikáty budou vydávány účastníkům konference po ukončení akce na registraci účastníků.


Ubytování

Ubytování je možné rezervovat na e-mailové adrese viktorova@continentalbrno.cz
nebo na tel: 541 519 609.
Při rezervaci je nutné uvést název akce. 

Partneři

Hlavní partnerPartneřiMediální partner


Partner coffee breaku

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz