II. národní konference

Elektronizace zdravotnictví a telemedicína 2024

11. – 12. března 2024
Brno, hotel Maximus Resort


Registrace je z důvodu naplnění kapacity ukončena.

Úvod

Vážené dámy a pánové,

zveme vás na další ročník již tradiční konference věnované nejrůznějším aspektům elektronizace zdravotnictví, která bude v roce 2024 uspořádána v rozšířeném, dvoudenním formátu. Věříme, že tím v hlavních programových blocích vytvoříme dostatečný časový prostor pro diskuzi a výměnu názorů.

Program konference co nejvíce reprezentativně pokryje legislativní, technologické a implementační aspekty elektronizace zdravotních služeb, vše s prioritním zaměřením na dynamicky se rozvíjející oblast telemedicínských technologií. Významná část sdělení bude již tradičně věnována analýzám stavu elektronizace zdravotnictví v ČR a strategickým plánům pro období do roku 2026. V roce 2023 došlo v řadě oblastí k významnému posunu, budou prezentovány zcela nové projekty věnované digitalizaci vzdělávání zdravotnických pracovníků, elektronizaci agend ochrany veřejného zdraví a nově implementovaným službám pro pacienty a občany. Podstatná část programu bude věnována otázkám interoperability a standardizace zdravotnické dokumentace se zaměřením na systém e-žádanek a parametrizaci propouštěcích zpráv. Prakticky zaměřené bloky se budou věnovat elektronizaci v primární ambulantní péči, v segmentech lůžkové a sociálně zdravotní péče. Absolutní novinkou bude představení prvních výsledků budovaného datového propojení resortu práce a sociálních věcí s resortem zdravotnictví.

                      Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

                                                                                                  programový výbor konference
Programový výbor konference

RNDr. Milan Blaha, Ph.D.
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Bc. Petr Foltýn
Ing. Jan Gábriš
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.
RNDr. Martin Komenda, Ph.D.
JUDr. Radek Policar
mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová
JUDr. Alena Tobiášová, MBA
Mgr. Radomír Tvrdý
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
MUDr. Miroslav Zvolský


Tematické okruhy

Elektronizace agend českého zdravotnictví
Národní koncepce, stav projektů, interoperabilita
Legislativní zázemí, probíhající a plánované inovace
Elektronizace v lůžkové a primární péči
Elektronizace v sociálně zdravotních službách

Elektronizace v praxi
Digitalizace vzdělávání zdravotnických pracovníků
Digitalizace agend v ochraně veřejného zdraví
EZkarta a další služby občanům, systém e-žádanek
Zkušenosti poskytovatelů

Telemedicína
Technologické možnosti a inovace
Management, legislativa, úhrady
Telemedicína a kyberbezpečnost
Příklady úspěšných aplikací 

Datová základna elektronizace zdravotnictví
Národní zdravotnický informační systém
Standardizace zdravotnické dokumentace
Probíhající změny v klasifikačních systémech
Agenda otevřených dat, příprava na EHDS


Všeobecné informace

Místo konání

Maximus Resort, a.s., Hrázní 327/4a, 635 00 Brno


Registrační poplatky

 

Zástupci nemocnic, VŠ, státní správy a samosprávy, členové ČLS JEP, ČLK

Kč 4 390,-

Obchodní společnosti

Kč 9 900,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, oběd na den 11. března 2024,
společná večeře, občerstvení v průběhu konference, konferenční materiály a DPH.


Parkování

Možnost parkování v areálu hotelu Maximus Resort.
Počet parkovacích míst je omezen.


Registrace účastníků

10. března 2024    16.30 – 18.30 hod
11. března 2024      8.00 – 14.00 hod
12. března 2024      8.30 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi zodpoví Vaše event. dotazy.

Konferenční materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set vč. programu konference.


Oběd

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 11. března 2024
od 11.30 do 13.30 hod oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.
Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.


Společná večeře

Společná večeře formou rautu se koná dne 11. března 2024 od 20.00 hod v hotelu Maximus Resort.
Cena večeře je zahrnuta v registračním poplatku.


Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.
NLZP obdrží potvrzení o účasti. Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu na registraci účastníků.

 

Ubytování

Ubytování si účastníci zajišťují individuálně.
Rezervace ubytování je možná do 7. března 2024

 

Hotel Maximus
+420 546 221 035
recepce@maximus-resort.cz

Partneři

Partneři

Vystavovatelé

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz